Quicklists
آموزش انگلیسی آشنا 6 -... Uploaded By no1
  • 360

آموزش انگلیسی آشنا 6 - Amozesh english Ashna

no1

53 نمایش ها

آموزش زبان انگلیسی به روش آشنا درس 6 را به شما تقدیم میکنیم.

لطفا نام فهرست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش ویدئو

لطفا مجموعه ای را انتخاب کنید که بیشترین نگرانی شما درباره ویدیو را نشان می دهد، بنابراین ما می توانیم آن را بررسی کنیم و تعیین کنیم که آیا خطمشیهای انجمن ما نقض می شود یا برای همه بینندگان مناسب نیست. سوء استفاده از این ویژگی همچنین نقض دستورالعمل های انجمن است، بنابراین این کار را انجام ندهید.

0 نظرات

لطفا برای ثبت دیدگاه وارد شوید