Quicklists
تزریق واکسن پیش از بارداری Uploaded By Avina
  • 720
  • 480
  • 360

تزریق واکسن پیش از بارداری

Avina

69 نمایش ها

با تزریق این واکسن ها پیش از بارداری سلامت فرزند خود را تضمین کنید

لطفا نام فهرست پخش را از زیر انتخاب کنید

گزارش ویدئو

لطفا مجموعه ای را انتخاب کنید که بیشترین نگرانی شما درباره ویدیو را نشان می دهد، بنابراین ما می توانیم آن را بررسی کنیم و تعیین کنیم که آیا خطمشیهای انجمن ما نقض می شود یا برای همه بینندگان مناسب نیست. سوء استفاده از این ویژگی همچنین نقض دستورالعمل های انجمن است، بنابراین این کار را انجام ندهید.

0 نظرات

لطفا برای ثبت دیدگاه وارد شوید